Hà Nội, ngày 07-12-2019

Giải quyết chế độ cho 1.072 dân công hỏa tuyến ở huyện Thạch Thất

19/07/2019 08:45 | 0

(HNM) - Triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14-10-2015, của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (Quyết định 49), toàn huyện Thạch Thất đã tiếp nhận, xem xét và trình các cơ quan chức năng thẩm định 1.463 hồ sơ.

Trên cơ sở đề xuất của huyện Thạch Thất, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã ra quyết định trợ cấp một lần cho 1.072 dân công hỏa tuyến với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng, trong đó có 492 đối tượng đã mất, 580 đối tượng còn sống. Ngoài mức trợ cấp một lần, 100% đối tượng còn sống được cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Bảo đảm cho 100% số người đủ điều kiện được thụ hưởng chế độ theo Quyết định 49, UBND huyện Thạch Thất giao Hội đồng chính sách cấp xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục rà soát, xét duyệt, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với những đối tượng còn sót hoặc chưa được đề nghị do vướng mắc về thủ tục, giấy tờ…    
 

Hà Hiền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /