Hà Nội, ngày 16-01-2021

10.869 lượt hộ nghèo của huyện Quốc Oai được vay vốn tín dụng ưu đãi

02/08/2019 08:27 | 0

(HNM) - Đến nay, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quốc Oai đạt hơn 309 tỷ đồng, tăng 16 tỷ đồng so với cuối năm 2018, tốc độ tăng trưởng là 5,8%, đạt 99% kế hoạch được giao.

Thông qua 11 chương trình tín dụng chính sách, huyện Quốc Oai đã có 10.869 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi. Trong đó: Cho vay hộ nghèo là 166 hộ; cho vay hộ cận nghèo 36 hộ; cho vay hộ mới thoát nghèo 2.649 hộ... 

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân huyện Quốc Oai; đồng thời đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống chỉ còn 0,46%, thấp hơn so với tỷ lệ hộ nghèo bình quân chung của thành phố Hà Nội...

Ngọc Quỳnh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /