Hà Nội, ngày 03-08-2020

Các quận Đống Đa, Long Biên tổ chức quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TƯ

15/08/2019 13:54 | 0

(NSHN) - Ngày 15-8, Quận ủy Đống Đa và Quận ủy Long Biên tổ chức hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và kế hoạch của hai địa phương về tổ chức đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại quận Đống Đa, sau khi nghe giới thiệu các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, cán bộ chủ chốt của quận được quán triệt Kế hoạch 196-KH/QU của Quận ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quận yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội đúng tiến độ, kế hoạch; đặc biệt chú ý đến công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Tại quận Long Biên, ngoài thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị, hơn 200 cán bộ chủ chốt của quận đã nghe triển khai Kế hoạch 198-KH/QU của Quận ủy về “Tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV”, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Quận ủy Long Biên yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội với tinh thần thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực…

Nguyệt Ánh - Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /