Hà Nội, ngày 12-07-2020

Quận ủy Tây Hồ triển khai các nội dung về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

28/08/2019 16:10 | 0

(NSHN) - Chiều 28-8, Quận ủy Tây Hồ tổ chức thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 131-KH/QUTH của Quận ủy Tây Hồ về “Tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận” cho hơn 300 cán bộ chủ chốt.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng truyền đạt nội dung kết luận của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng đã truyền đạt một số vấn đề trong kết luận của Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII); các nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng yêu cầu, các cán bộ chủ chốt quận cần tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào đề cương các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được công bố trong thời gian tới...

Khánh Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /