Hà Nội, ngày 07-07-2020

Quận Thanh Xuân khen thưởng 32 tập thể, cá nhân tiêu biểu

29/08/2019 11:44 | 0

(NSHN) - Sáng 29-8, Quận ủy Thanh Xuân tổ chức  hội thảo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại hội thảo, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy quân sự, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đảng bộ các phường: Khương Mai, Khương Trung đã phát biểu, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của bản Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng nêu những nhiệm vụ, việc làm thiết thực, cụ thể thời gian tới, nhằm tiếp tục thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII), gắn với tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

Nhân dịp này, Quận ủy Thanh Xuân đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể, 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /