Hà Nội, ngày 10-07-2020

95 trang trại của huyện Phú Xuyên đạt tiêu chí cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

11/09/2019 07:34 | 0

(HNM) - Sau dồn điền đổi thửa, huyện Phú Xuyên đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được 2.830ha, trong đó: Mô hình vườn ao chuồng 1.506ha, nuôi trồng thủy sản 445ha, cây ăn quả 178ha, chăn nuôi xa khu dân cư 52ha, rau an toàn 241ha, lúa chất lượng cao 400ha...

Mô hình măng tây xanh tại xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên).

Đến nay, toàn huyện có 95 trang trại đạt tiêu chí theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13-4-2011 của Bộ NN&PTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Tổng giá trị sản lượng hàng hóa của các trang trại này đạt hơn 141 tỷ đồng/năm. Trong đó, nhiều mô hình mới được nhân dân áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình trồng măng tây xanh, rau trái vụ, rau cần an toàn, dưa leo, bí xanh... cho thu nhập bình quân từ 200 đến 500 triệu đồng/ha/năm.

Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /