Hà Nội, ngày 31-05-2020

Huyện Ứng Hòa: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm

13/09/2019 08:31 | 0

(HNM) - Theo báo cáo của UBND huyện Ứng Hòa, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27-10-2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội, huyện đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ, nhất là tập trung tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Cụ thể, hằng năm và trong các dịp trọng điểm về an toàn thực phẩm, UBND huyện đều thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm các xã, thị trấn và trực tiếp kiểm tra việc chấp hành quy định của các cơ sở thực phẩm trên địa bàn.

Kết quả trong 3 năm qua, các đoàn liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra thực tế tại 640 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra, số cơ sở đủ điều kiện là 542 cơ sở, đạt tỷ lệ 84,7%; số cơ sở vi phạm là 98 cơ sở (chiếm 15,3%). Ngoài ra, các xã, thị trấn cũng duy trì 29 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm.

Lộc Xuân
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /