Hà Nội, ngày 18-02-2020

Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn giám sát công tác xây dựng nông thôn mới

17/09/2019 07:54 | 0

(HNM) - Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn vừa thực hiện giám sát công tác xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn huyện.

Qua giám sát, Thường trực HĐND huyện ghi nhận, đến nay trên địa bàn huyện có 20/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019, huyện đăng ký thêm 5 xã đạt xã nông thôn mới, gồm: Xuân Thu, Kim Lũ, Tân Minh, Minh Phú, Bắc Sơn và phấn đấu hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2019.

Thường trực HĐND huyện Sóc Sơn đã đề nghị UBND huyện và 5 xã nói trên tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn trong công tác xây dựng nông thôn mới; tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm xây dựng nông thôn mới.

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /