Hà Nội, ngày 22-01-2021

Huyện Phúc Thọ: Huy động được hơn 3.016 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

19/09/2019 07:56 | 0

(HNM) - Ngày 18-9, huyện Phúc Thọ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân" trên địa bàn huyện.

Thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU, sau 10 năm tập trung đầu tư, hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện được xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại. Huyện đã dồn điền, đổi thửa được 3.707ha, đạt 100% kế hoạch thành phố giao. Sau dồn điền đổi thửa, huyện chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hằng năm, lâu năm được 700ha; từ trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 135ha...

Đến nay, huyện đã hình thành một số vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, như: Vùng sản xuất lúa tại các xã Võng Xuyên (346ha/vụ), Phụng Thượng (337ha/vụ), Sen Chiểu (220ha/vụ); vùng chuyên canh hoa tại các xã Tích Giang (90ha), Tam Thuấn (50ha); vùng bưởi tại Vân Hà, Vân Nam (50ha); vùng rau tại các xã Thanh Đa (50ha), Vân Phúc (50ha); chuối Vân Nam và các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn. Ngoài ra, huyện có 693 doanh nghiệp, 9.521 hộ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 21.608 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Nhờ đó, thu nhập bình quân ước năm 2019 đạt 45,3 triệu đồng/người/năm (tăng 29 triệu đồng so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,39%.

Đặc biệt, trong 10 năm qua, toàn huyện Phúc Thọ đã huy động được hơn 3.016 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới... Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 22/22 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%.     

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /