Hà Nội, ngày 10-04-2020

Quận Tây Hồ xây dựng thành công 535 điển hình "Dân vận khéo"

14/10/2019 19:08 | 0

(NSHN) - Chiều 14-10, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2019), 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (15/10/1949 - 15/10/2019) và tổng kết 10 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2009-2019 được Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận tặng Giấy khen.

Những năm qua, Quận ủy Tây Hồ đã chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo phương châm bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở. Các đơn vị trong quận đã đăng ký và thực hiện có hiệu quả 493 mô hình, 535 điển hình “Dân vận khéo”, trong đó cấp thành phố có 6 mô hình, 3 điển hình.

Những mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được các đơn vị lựa chọn, đăng ký đã tập trung vào những vấn đề bức xúc, cấp bách của địa phương. Qua đó giúp cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết những bức xúc trong nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian tới, công tác dân vận của quận Tây Hồ sẽ tập trung thực hiện 7 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quận sẽ tăng cường nắm tư tưởng, nỗ lực tập hợp, vận động quần chúng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2009-2019 đã được Ban Thường vụ Quận ủy và UBND quận tặng Giấy khen.

Hương Ly
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /