Hà Nội, ngày 25-09-2020

Huyện Chương Mỹ giám sát hơn 1.000 bữa cỗ tập trung đông người

18/10/2019 09:04 | 0

(HNM) - Theo báo cáo của UBND huyện Chương Mỹ, hiện trên địa bàn huyện có 24 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, 925 cơ sở dịch vụ ăn uống, 103 cơ sở bếp ăn tập thể các trường học, cơ quan, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực y tế quản lý...

Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, bữa ăn tập thể an toàn… đều được huyện triển khai đồng bộ, có sự kiểm tra, giám sát và đánh giá của các đoàn thanh, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm liên ngành của huyện Chương Mỹ đã thường xuyên kiểm tra tại 32 xã, thị trấn về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2019, đoàn đã kiểm tra 2.217/3.088 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (đạt 71,8%).

Bên cạnh đó, tổ chức ký cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho 275/303 hộ kinh doanh ở các xã, thị trấn và các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể (đạt 90,8%). Mặt khác, tiếp tục triển khai giám sát các bữa cỗ tập trung đông người tại 12 xã và đã giám sát được 1.065/1.400 bữa cỗ (đạt 76%). Huyện còn tổ chức 42 lớp tập huấn cho 2.620 cán bộ chuyên trách vệ sinh an toàn thực phẩm các xã, thị trấn về hướng dẫn, quy trình kỹ thuật làm xét nghiệm test nhanh và kỹ năng kiểm tra giám sát, điều tra ngộ độc thực phẩm. 

Lưu Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /