Hà Nội, ngày 18-01-2021

Thường Tín hoàn thành 30/32 dự án đầu tư xây dựng

21/10/2019 08:39 | 0

(HNM) - UBND huyện Thường Tín cho biết, huyện đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Cụ thể, trong năm 2019, huyện được giao thực hiện 32 dự án, đến nay đã hoàn thiện 30/32 dự án; tỷ lệ giải ngân vốn cấp huyện đạt 53%, cấp thành phố 42%. UBND huyện Thường Tín yêu cầu các đơn vị đầu tư, thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại nhằm bảo đảm đưa công trình vào sử dụng đúng kế hoạch…

Về công tác chuẩn bị đầu tư công năm 2020, huyện tập trung vào các hạng mục đầu tư xây dựng công trình, dự án: 5 trường học phấn đấu đạt chuẩn; 8 trạm y tế xã và các tuyến giao thông, đặc biệt tại những xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao năm 2019; hoàn thiện các hạng mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình thành phố phê duyệt.

Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /