Hà Nội, ngày 27-09-2020

Huyện Chương Mỹ thực hiện vượt chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ

22/10/2019 12:58 | 0

(NSHN) - Hiện nay, cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) diện Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ quản lý chiếm tỷ lệ 20,3%, cán bộ nữ chiếm tỷ lệ 45,3%. Kết quả này vượt khá xa so với mức thấp nhất của chỉ tiêu được đề ra trong Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (tỷ lệ cán bộ trẻ 10% trở lên, cán bộ nữ 15% trở lên).

Đây là một trong những kết quả nổi bật được báo cáo sáng nay (22-10) tại hội nghị tổng kết Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020" và Chương trình số 02-CTr/HU ngày 15-4-2016 của Huyện ủy Chương Mỹ về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020" do Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức. 

Huyện Chương Mỹ cũng cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu trong Chương trình số 01-CTr/TU, nhất là chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Chương Mỹ cũng là một trong 5 quận, huyện được thành phố chọn thí điểm bố trí, sắp xếp kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố.

Sau khi sắp xếp, toàn huyện đã giảm được 380 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; 1.293 người hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác ở thôn, tổ dân phố. Đến nay, 26/32 xã, thị trấn của huyện đã thực hiện xong các yêu cầu của Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Võ Lâm
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /