Hà Nội, ngày 23-09-2020

Hà Nội: Tập huấn cho các chủ thể tham gia OCOP năm 2019

09/11/2019 14:37 | 0

(NSHN) - Ngày 9-11, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Hà Nội tập huấn, hướng dẫn về trình tự, thủ tục, quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) năm 2019 cho các thành viên của Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội; các chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân... đăng ký tham gia OCOP năm 2019.

Sản phẩm mây tre đan của hộ ông Nguyễn Văn Trung ở xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ) đăng ký tham gia OCOP.

Tại hội nghị, các học viên được nghe giới thiệu trình tự, quy trình để đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; các chủ thể tham gia OCOP được giải đáp vướng mắc, khó khăn, tư vấn tại chỗ...

Xác định các chủ thể tham gia OCOP có ý nghĩa quan trọng, bởi chính họ là “đầu kéo” trong các nhóm ngành hàng, thúc đẩy chương trình OCOP, thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 sẽ nâng cấp, hoàn thiện và tổ chức đánh giá, xếp hạng từ 800 đến 1.000 sản phẩm OCOP. Trong đó, khoảng 500 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng cấp thành phố; 100 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng cấp quốc gia.

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /