Hà Nội, ngày 11-08-2020

Quận Ba Đình thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 11 tới cán bộ chủ chốt

12/11/2019 19:07 | 0

(NSHN) - Chiều 12-11, Quận ủy Ba Đình tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới 250 đại biểu là cán bộ chủ chốt các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu đã được thông báo về những nội dung quan trọng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thảo luận, đóng góp ý kiến, đặc biệt là về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị cũng nhấn mạnh nội dung Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được; phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2019 và 2020 cũng như cả nhiệm kỳ Đại hội XII; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành Tâm
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /