Hà Nội, ngày 28-09-2020

Quận Thanh Xuân sẽ giảm 105 tổ dân phố so với hiện nay

17/11/2019 07:51 | 0

(HNM) - Thực hiện Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Quyết định số 5241/QĐ-UBND ngày 19-9-2019 của UBND thành phố, quận Thanh Xuân đã xây dựng kế hoạch, thành lập 4 tổ công tác và triển khai đến 11 phường về đề án này.

Hiện nay, trên địa bàn quận Thanh Xuân có 314 tổ dân phố, trong đó có 158 tổ dân phố thuộc diện sáp nhập. Theo kế hoạch, sau sắp xếp, toàn quận còn 209 tổ dân phố, giảm 105 tổ so với hiện nay.

Hiện 100% phường đã hoàn thiện quy trình xây dựng Đề án, hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri (đạt trên 50% theo quy định) và tổ chức kỳ họp HĐND bất thường thông qua Đề án kiện toàn, ghép tổ dân phố trên địa bàn phường. Các kế hoạch này đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.

Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /