Hà Nội, ngày 25-10-2020

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng ở Cầu Giấy còn những tồn tại

29/11/2019 14:35 | 0

(NSHN) - Ngày 29-11, Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy triệu tập Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V (nhiệm kỳ 2015- 2020) để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019; bàn và quyết định một số nội dung trọng tâm công tác năm 2020.

Năm 2019, quận Cầu Giấy tiếp tục duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao. Trong đó, 8 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch, nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Số lao động được hỗ trợ tạo việc làm tăng thành 6.122 người, trong khi kế hoạch thành phố giao là 5.800 người. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cũng giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, năm học 2018 - 2019 là năm thứ 11 liên tiếp quận Cầu Giấy dẫn đầu thành phố về kết quả thi vào lớp 10 THPT. Quận  tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính; 100% hồ sơ lĩnh vực hành chính, tư pháp được giải quyết đúng hạn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận còn những tồn tại. Điển hình như dự án cống hóa mương thoát nước Nghĩa Đô (phường Quan Hoa), dù đã được làm hàng rào bao quanh nhưng vẫn phát sinh vi phạm mới. Thực tế này đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để xử lý dứt điểm trong thời gian tới.

Hà Phong
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /