Hà Nội, ngày 25-10-2020

Phát động mô hình "Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng"

29/11/2019 15:59 | 0

(NSHN) - Chiều 29-11, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức phát động mô hình quy tắc ứng xử "Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng".

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho biết, để mô hình quy tắc ứng xử "Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng" được thực hiện tốt, các đơn vị cần tăng cường giữ gìn trật tự, kỷ cương hành chính; nâng cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Cùng với đó, từng đơn vị phải lồng ghép việc thực hiện tốt các nội dung văn hóa công sở được quy định trong Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan của UBND thành phố với triển khai có hiệu quả phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng"...

Tại lễ phát động, các phòng, ban và UBND các phường trên địa bàn quận đã ký cam kết thực hiện.

Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /