Hà Nội, ngày 27-09-2020

Ngành Giáo dục - Đào tạo quận Thanh Xuân tiếp tục đứng thứ nhất thành phố

01/12/2019 21:10 | 0

(NSHN)- Hướng tới kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập quận Thanh Xuân (28/12/1996-28/12/2019), các cấp, ngành, đơn vị của quận Thanh Xuân đã đẩy mạnh các phong trào thi đua từ đầu năm 2019 đến nay và đạt kết quả toàn diện.

Kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng ổn định; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt gần 90%, trong đó có  9/11 phường có kết quả thu ngân sách đạt hơn 90%. Đặc biệt, ngành giáo dục - đào tạo quận có nhiều mô hình mới được triển khai đạt kết quả tốt, tiếp tục giữ vững vị trí đứng thứ nhất thành phố. Công tác quản lý đô thị cũng được chú trọng, UBND quận đã kịp thời ban hành, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn, bước đầu đạt kết quả tích cực;..

Đáng lưu ý, các nội dung chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức thực hiện nghiêm túc trong toàn quận. Qua đó, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tiếp tục được nâng lên; sự phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, UBND quận, các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án trường học trong quận được tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới 2019-2020. Công tác giải phóng mặt bằng cũng được chỉ đạo, đạt kết quả tích cực, đến nay đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án trọng điểm của thành phố và quận.

Việt Tuấn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /