Hà Nội, ngày 17-01-2021

Tổ chức phiên giải trình về đầu tư, quản lý hệ thống sân chơi, vườn hoa

03/12/2019 07:43 | 0

(HNM) - Thường trực HĐND quận Thanh Xuân vừa tổ chức phiên giải trình về công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống sân chơi, vườn hoa và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Toàn quận Thanh Xuân có 60 sân chơi, 3 vườn hoa. Thời gian qua, UBND quận đã đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và đưa vào quản lý nhiều sân chơi, vườn hoa tại các khu dân cư, tổ dân phố, góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao ở cơ sở, là điều kiện quan trọng để thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... 

Thường trực HĐND quận Thanh Xuân đề nghị UBND quận tiếp tục tăng cường quản lý tốt các sân chơi, vườn hoa; chỉ đạo đơn vị thu gom rác thải thu gom triệt để; đồng thời có giải pháp về tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Vũ Thủy
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /