Hà Nội, ngày 22-10-2020

HĐND huyện Gia Lâm thực hiện 7 đợt giám sát chuyên đề

31/12/2019 07:45 | 0

(HNM) - Năm 2019, Thường trực và các ban thuộc HĐND huyện Gia Lâm đã thực hiện 7 đợt giám sát chuyên đề.

Trong đó, nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: Thực hiện phương án "Nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện Gia Lâm giai đoạn 2018-2020”; tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các xã: Đa Tốn, Lệ Chi, Phú Thị, Kim Sơn, Đông Dư, Kiêu Kỵ.

Năm 2020, HĐND huyện Gia Lâm tiếp tục thực hiện các đợt giám sát, tái giám sát chuyên đề theo kế hoạch và các vấn đề cử tri quan tâm như: Công tác mua sắm tài sản công; thực hiện thu, chi tài chính và dạy thêm, học thêm của một số trường học; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /