Hà Nội, ngày 22-10-2020

Quận Hoàn Kiếm phấn đấu mỗi gia đình có ít nhất một hội viên khuyến học

31/12/2019 14:25 | 0

(NSHN) - Ngày 31-12, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm, Hội Khuyến học quận Hoàn Kiếm tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Hoàn Kiếm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của 115 đại biểu.

Đại hội đại biểu Hội Khuyến học quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2019-2024.

Một trong những kết quả tiêu biểu của Hội Khuyến học quận Hoàn Kiếm trong nhiệm kỳ 2014-2019 là phát triển mạnh mẽ về tổ chức hội và số lượng hội viên. Đến nay, cả 18 phường trên địa bàn quận đều đã thành lập hội khuyến học với tổng số gần 24.000 hội viên, tăng gấp gần 8 lần so với năm 2014. Toàn quận có gần 700 chi hội khuyến học, tăng gấp 4 lần so với năm 2014.

Phong trào xây dựng các mô hình học tập được đẩy mạnh và đều vượt so với chỉ tiêu đề ra. Toàn quận có 89% số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 90% số dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. Đáng chú ý, cả 18/18 phường trên địa bàn quận đều đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”.

Việc hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, khen thưởng học sinh có thành tích cao cũng được các cấp hội khuyến học quan tâm. 5 năm qua, đã có 90 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu với tổng số tiền hỗ trợ gần 2 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Khuyến học quận Hoàn Kiếm tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nòng cốt cho việc liên kết các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, Hội đặt mục tiêu phát triển tổ chức Hội và hội viên ở các dòng họ, các tổ chức kinh tế và gia đình theo hướng mỗi gia đình có ít nhất một hội viên. Ngoài ra, Hội cũng sẽ tăng cường vận động các tầng lớp nhân dân, lực lượng xã hội đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, góp phần đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Thống Nhất
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /