Hà Nội, ngày 25-11-2020

Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên trong phát triển kinh tế địa phương

31/12/2019 17:22 | 0

(NSHN) - Ngày 31-12, Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, công tác xây dựng Đảng tại huyện Chương Mỹ tiếp tục được quan tâm triển khai có hiệu quả, bám sát chủ đề "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị" của thành phố.

Nhờ đó, huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,6%; thu nhập bình quân của người dân đạt 47 triệu đồng/người/năm; 28/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số hộ nghèo giảm còn 1,02%...

Năm 2020, bên cạnh việc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở, huyện Chương Mỹ sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Huyện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội; phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, tổ chức đảng trong việc phát triển kinh tế địa phương...

Dịp này, 4 cá nhân của huyện được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngành Kiểm tra, Dân vận, Tuyên giáo. 19 tập thể, 22 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Thường vụ Huyện ủy biểu dương, khen thưởng.

Nguyên Anh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /