Hà Nội, ngày 08-04-2020

Ký kết thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến" tại Hà Nội

14/01/2020 13:03 | 0

(HNMO) - Ngày 14-1-2020, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức phát động và ký kết thực hiện phong trào thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến" trong đồng bào Công giáo Thủ đô năm 2020.

Các đơn vị ký kết thi đua.

Theo đó, phong trào thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến" năm 2020 gồm 19 tiêu chí, 4 nội dung.

Các nội dung gồm: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp...

Đơn vị đạt "Xứ, họ đạo tiên tiến xuất sắc" đạt 90 điểm trở lên; đơn vị đạt "Xứ, họ đạo tiên tiến" đạt 80 điểm trở lên.

Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã của thành phố sẽ đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua để đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội khen thưởng vào dịp cuối năm.

Hiền Phương
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /