Hà Nội, ngày 18-09-2020

Quận Ba Đình ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

17/01/2020 12:01 | 0

(NSHN) - Sáng 17-1-2020, Ban Chỉ đạo 197 - về công tác đảm bảo trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, văn minh đô thị quận Ba Đình đã tổ chức lễ ra quân “Năm An toàn giao thông”.

 Các lực lượng tham gia lễ ra quân.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, buổi lễ nhằm huy động sự tham gia đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, tạo khí thế mạnh mẽ trong công tác phối hợp bảo đảm duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

Hoạt động này cũng nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, từ đó góp phần xây dựng quận Ba Đình ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ngay sau buổi lễ, Ban Chỉ đạo 197 quận Ba Đình đã tổ chức 3 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại các phường. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 197 của 14 phường cũng tập trung ra quân xử lý các vi phạm trên địa bàn.

Mai Hữu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /