Hà Nội, ngày 25-10-2020

Huyện Chương Mỹ phấn đấu giảm tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn xuống 1,8%

19/02/2020 07:39 | 0

(HNM) - UBND huyện Chương Mỹ vừa ban hành kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.

Theo đó, Chương Mỹ phấn đấu trong năm nay giải quyết việc làm mới cho 4.200 lao động; chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm tỷ trọng lao động nông nghiệp, tăng lao động lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn xuống 1,8%.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện Chương Mỹ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường thông tin thị trường lao động; đẩy mạnh hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội…

Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /