Hà Nội, ngày 11-08-2020

Huyện Thanh Trì khen thưởng 50 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU

26/02/2020 16:11 | 0

(NSHN) - Chiều 26-2, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. 

Huyện ủy Thanh Trì khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Huyện Thanh Trì có khoảng 2.360 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó có 134 doanh nghiệp có đảng viên, 68 doanh nghiệp có tổ chức Đảng. Khu vực này có tổng số 923 đảng viên, chiếm khoảng 0,9% số đảng viên toàn Đảng bộ huyện.

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, Huyện ủy Thanh Trì đã thành lập được 46 chi bộ đảng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trực thuộc các đảng bộ xã, thị trấn với tổng số 294 đảng viên; kết nạp được 151 đảng viên mới, trong đó có 5 chủ doanh nghiệp, vượt chỉ tiêu thành phố giao (đạt 155% kế hoạch).

Thanh Trì là đơn vị thứ 12 của thành phố Hà Nội thành lập Đảng bộ khối doanh nghiệp (năm 2016). 

Năm 2020, Huyện ủy Thanh Trì sẽ tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; rà soát mô hình tổ chức các đoàn thể để tổ chức lại cho đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp; lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và công tác phát triển đảng viên… 

Hiền Thu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /