Hà Nội, ngày 22-09-2020

Quận Ba Đình có 78 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

07/03/2020 12:41 | 0

(NSHN) - Sáng 7-3, Quận ủy Ba Đình đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”.

Quận ủy Ba Đình khen thưởng các cá nhân, đơn vị tại hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước luôn được các cấp ủy của quận Ba Đình quan tâm, chú trọng. Từ đó, chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể từng bước được nâng cao, góp phần tạo sự đoàn kết trong doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn quận có 10.438 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong đó có 78 chi bộ với 829 đảng viên hoạt động trong các doanh nghiệp và 27 tổ chức công đoàn, 17 tổ chức đoàn thanh niên, 2 tổ chức cựu chiến binh hoạt động tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Quận ủy Ba Đình cũng đã thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp từ năm 2013.

Phát huy kết quả đạt được, Quận ủy Ba Đình đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trong thời gian tới. Trong đó, Quận ủy sẽ tập trung nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; tiếp tục khảo sát, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp quan tâm đến công tác xây dựng Đảng và đoàn thể tại đơn vị…

Mai Hữu
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /