Hà Nội, ngày 31-10-2020

Phúc Thọ đủ điều kiện đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

18/03/2020 07:39 | 0

(HNM) - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa có Tờ trình số 82/TTr-SNN, báo cáo UBND thành phố về việc chấp thuận đăng ký huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, đến năm 2019, huyện Phúc Thọ đã có 100% số xã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về kết quả thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã rà soát, đánh giá tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ; đến hết năm 2019, đã đạt 7/9 tiêu chí gồm: Quy hoạch, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, sản xuất, an ninh trật tự và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; 2/9 tiêu chí cơ bản đạt là tiêu chí giao thông và môi trường.

Đối chiếu với quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Phúc Thọ đủ điều kiện đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Hoàng Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /