Hà Nội, ngày 31-10-2020

Sóc Sơn: 44 hợp tác xã nông nghiệp xếp loại tốt, khá

23/03/2020 07:57 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Sóc Sơn, hiện toàn huyện có 104 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó 44 hợp tác xã hoạt động hiệu quả xếp loại tốt, khá; 48 hợp tác xã xếp loại trung bình; 3 hợp tác xã xếp loại yếu và 9 hợp tác xã thành lập mới, chưa đánh giá phân loại.

Thu hoạch chè tại Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bắc Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn).

Để nâng cao hoạt động của các hợp tác xã, thời gian tới, huyện Sóc Sơn tập trung củng cố lại hoạt động của các hợp tác xã đã chuyển đổi; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội phát triển 7 hợp tác xã nâng cao và 1 hợp tác xã kiểu mẫu.

Cùng với đó, huyện khuyến khích các hợp tác xã thực hiện ký kết hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện để các hợp tác xã được hưởng chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển thêm ngành nghề…

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /