Hà Nội, ngày 23-09-2020

Huyện Chương Mỹ triển khai chính sách khuyến khích phát triển sản xuất

24/03/2020 07:32 | 0

(HNM) - Năm 2020, huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. 

Thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội, năm 2020, huyện Chương Mỹ tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Theo đó, vụ xuân 2020, huyện đã triển khai mô hình hỗ trợ phát triển vùng lúa chất lượng cao với diện tích 435ha lúa hàng hóa. Trong lĩnh vực phát triển hợp tác liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, huyện Chương Mỹ đã triển khai mô hình ứng dụng tự động hóa trong phun thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học cho vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh...

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /