Hà Nội, ngày 11-07-2020

Huyện Thường Tín: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 456,754 tỷ đồng

13/04/2020 08:15 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Thường Tín, quý I-2020, mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, song các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 5.781 tỷ đồng, tăng 12,3%; giá trị sản xuất công nghiệp - thủ công nghiệp ước đạt 4.879 tỷ đồng, tăng 13,4%; thương mại - dịch vụ đạt khoảng 3.720 tỷ đồng, tăng 14,6%. Đặc biệt, tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 456,754 tỷ đồng, tăng 3%.

Để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND huyện Thường Tín yêu cầu các phòng, ban, ngành của huyện, các xã, thị trấn bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt việc cách ly xã hội; đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh.

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /