Hà Nội, ngày 12-07-2020

Huyện Chương Mỹ khắc phục chủ quan trong phòng, chống thiên tai

13/04/2020 08:17 | 0

(HNM) - Huyện ủy Chương Mỹ vừa ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai năm 2020.

Theo đó, Huyện ủy Chương Mỹ yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn khắc phục ngay tư tưởng chủ quan, coi nhẹ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hoặc trông chờ, ỷ lại, thiếu tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai, tình huống cứu hộ, cứu nạn… 

Huyện ủy Chương Mỹ cũng yêu cầu mỗi địa phương phải nâng cao trách nhiệm, xác định tự lo là chính; đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; kiên quyết chống và xử lý nghiêm các biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết, gây ảnh hưởng, thiệt hại đến địa phương khác.

Khi xảy ra tình huống thiên tai, các xã, thị trấn phải chủ động sơ tán người dân và tài sản trong vùng ảnh hưởng đến nơi quy định, phối hợp với các lực lượng sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Sau khi nước rút, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khắc phục hậu quả và phục hồi sản xuất…

Nhuệ Văn
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /