Hà Nội, ngày 11-07-2020

Huyện Đông Anh: Hỗ trợ doanh nghiệp, ổn định sản xuất, kinh doanh

20/04/2020 07:55 | 0

(HNM) - UBND huyện Đông Anh vừa ban hành Chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 7-4-2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về tập trung thực hiện quyết liệt một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân, ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội do tác động của dịch Covid-19.

Chi cục thuế huyện Đông Anh phối hợp với Phòng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế Hà Nội tổ chức đối thoại với Doanh nghiệp về chính sách thuế.

Theo đó, huyện Đông Anh tập trung triển khai quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ tạo điều kiện ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, quyết liệt thực hiện một số giải pháp trong quản lý đầu tư, xây dựng, nâng cao hiệu quả đầu tư công tác phục vụ mục tiêu tăng trưởng; triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, hộ gia đình và nhân dân ổn định sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội…

Đào Huyền
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /