Hà Nội, ngày 12-07-2020

Đan Phượng sẽ chuyển đổi 609,6ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác

22/04/2020 07:33 | 0

(HNM) - Huyện Đan Phượng vừa có báo cáo về kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2017-2020 và đăng ký kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, trong giai đoạn 2017-2020 huyện đã chuyển đổi 428,9ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau, hoa, cây ăn quả, dược liệu... và cho thu nhập cao hơn 5-7 lần so với trồng lúa. Đặc biệt, các diện tích trồng bưởi tôm vàng cho thu nhập bình quân 500-550 triệu đồng/ha/ năm; hoa ly và hoa đồng tiền cho thu nhập 650-750 triệu đồng/ha/năm.

Hiện tổng diện tích đất trồng lúa của huyện là 922,5ha. Dự kiến, huyện sẽ chuyển đổi 609,6ha đất trồng lúa sang cây trồng khác (giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030), trong đó chuyển đổi sang trồng cây hằng năm là 327ha, chuyển đổi sang trồng cây lâu năm 257,1ha, chuyển đổi trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản 25,5ha... Để làm tốt công tác chuyển đổi, huyện tập trung hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng và triển khai theo kế hoạch chung của huyện; phê duyệt đơn đăng ký cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo quy định…

Quỳnh Dung
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /