Hà Nội, ngày 11-07-2020

Phú Xuyên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới năm 2020

23/04/2020 07:13 | 0

(HNM) - Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng quyết tâm cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp của các ngành, các cấp tại địa phương là động lực để Phú Xuyên phấn đấu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2020. Đây chính là yếu tố nhân lên sức mạnh niềm tin, tạo sức bật cho công cuộc đổi mới, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới.

Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường hoa được hình thành tại các địa bàn dân cư của huyện Phú Xuyên.

Đề cao công tác cán bộ và sự làm chủ của nhân dân

Nhận thức rõ công tác cán bộ là lực lượng nòng cốt để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nên huyện Phú Xuyên rất chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Đặc biệt, công tác cán bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ được coi là yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định xây dựng nông thôn mới. Đây cũng chính là yếu tố nhân lên sức mạnh niềm tin, tạo sức bật và đạt hiệu quả xây dựng nông thôn mới của huyện.

Từ đây, đội ngũ cán bộ các xã đều thống nhất cao giữa nhận thức và hành động, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tới từng khu dân cư để có sự vào cuộc đồng bộ trong xây dựng nông thôn mới. Đề cao sự làm chủ của nhân dân, công khai các chương trình cũng là để nhân dân biết, cùng bàn, giám sát quá trình thực hiện.

Người dân thực sự làm chủ nên phấn khởi tham gia xây dựng nông thôn mới, cùng vận động nhau đóng góp vật chất, ngày công, hiến đất mở đường. Do vậy, từ năm 2016 đến nay, nhân dân đóng góp 72,037 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng đã đóng góp 292,347 tỷ đồng. Riêng 3 tháng năm 2020, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp hơn 16 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đầu tư, cùng sự đóng góp của các đơn vị, nhân dân, huyện xây mới, nâng cấp 205,5km đường liên xã, bê tông hóa 507,8km đường thôn xóm, rải đá cấp phối 799,2km đường nội đồng...

Diện mạo nông thôn mới gắn với đô thị

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng nên chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Phú Xuyên thực sự trở thành khâu đột phá, đạt hiệu quả trong thời điểm còn nhiều khó khăn về nguồn vốn. Nhiều nội dung xây dựng nông thôn mới của huyện đi vào chiều sâu, hiệu quả rõ nét và gắn với phát triển đô thị.

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, chất lượng cao, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản, giảm tỷ trọng trồng trọt. Đến nay, có 2.830ha đã chuyển đổi canh tác với 95 trang trại sản xuất đạt giá trị gần 142 tỷ đồng/năm. Nhờ áp dụng công nghệ cao nên nhiều mô hình sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm, thu nhập đạt 200-230 triệu đồng/năm, có mô hình đạt 400-500 triệu đồng/năm như mô hình măng tây, dưa lưới, rau cần... Đã xuất hiện những trang trại chăn nuôi tập trung khép kín, có điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, máng ăn tự động...

Đến nay, huyện có 4 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 đạt 1.892 tỷ đồng (tăng 30,4% so với năm 2010), giá trị canh tác đạt bình quân 104,7 triệu đồng/ha (tăng 16,9 triệu đồng); thu nhập của người dân đạt 45,2 triệu đồng/năm, không còn nhà dột nát, hộ nghèo giảm còn 0,95%. 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, 28/28 trạm y tế có bác sĩ...

Cùng với phát triển kinh tế, huyện còn quan tâm nâng cao chất lượng môi trường. Từ đề cao tuyên truyền, nhận thức, hành động của người dân, cơ quan, đơn vị được nâng lên, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Môi trường khu dân cư được cải thiện. Huyện đã xây thêm 11 trạm trung chuyển rác, tỷ lệ rác thu gom đạt 88%; rác sinh hoạt, rác sản xuất của làng nghề được thu gom vận chuyển trong ngày, xử lý đúng quy định. Thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, phong trào xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, các xã, thị trấn xây dựng 50 tuyến đường hoa với diện tích 24.172m2.

Triển khai đồng bộ các giải pháp với việc đề cao công tác cán bộ và sự làm chủ của nhân dân nên Phú Xuyên tạo được sức bật trong xây dựng nông thôn mới. Chính sức bật này đã nhân lên sức mạnh niềm tin và tạo cho cán bộ, nhân dân nơi đây một kỳ vọng mới về sự lãnh đạo đúng đắn của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện.
 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Thế Công: “Để nâng cao chất lượng với các xã đạt nông thôn mới, huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch, tập trung hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Hướng tới phát triển bền vững, huyện đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả  kinh tế để chất lượng đời sống nhân dân ngày càng tăng”.

Nhật Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /