Hà Nội, ngày 11-07-2020

Thị xã Sơn Tây huy động được hơn 1.331 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

29/04/2020 08:09 | 0

(HNM) - UBND thị xã Sơn Tây cho biết, hiện thị xã đã đủ điều kiện và đang trình các cấp thẩm quyền xem xét, công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, bám sát Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020", từ năm 2016 đến nay, thị xã đã huy động được hơn 1.331 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Thị xã có 6/6 xã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành 9/9 tiêu chí đối với thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; không còn nợ xây dựng cơ bản trong nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2019, thị xã Sơn Tây có 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Năm 2020, thị xã lựa chọn 25 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố như: Bánh tẻ Phú Nhi, mật ong Kim Sơn, trà hoa cúc Sơn Đông, miến dong Cổ Đông… 

Nguyễn Mai
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /