Hà Nội, ngày 11-07-2020

Đan Phượng có 8 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

04/05/2020 07:22 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Đan Phượng, với diện tích đất sản xuất nông nghiệp đạt hơn 3.600ha, từ năm 2016 tới nay, toàn huyện đã chuyển đổi thành công 448,5ha đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất hoa 180,8ha; rau 80,9ha; đu đủ 24,3ha; cây ăn quả 127,8ha; dược liệu và cây khác 17ha…

Các diện tích chuyển đổi trồng rau, hoa, cây ăn quả, dược liệu... của huyện đều cho thu nhập cao hơn trồng lúa 5-7 lần tùy từng loại cây trồng. Đặc biệt, các diện tích trồng bưởi tôm vàng cho thu nhập cao, bình quân 500-550 triệu đồng/ha/năm; hoa ly và hoa đồng tiền chất lượng cao cho thu nhập 650-750 triệu đồng/ ha/năm… Đến nay, huyện Đan Phượng đã có 8 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và 3 vùng chuyên canh tập trung ứng dụng công nghệ cao.

Bạch Thanh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /