Hà Nội, ngày 12-07-2020

Huyện Thanh Oai tập trung tái đàn, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi lợn

06/05/2020 07:39 | 0

(HNM) - UBND huyện Thanh Oai vừa ban hành văn bản về một số giải pháp phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thúc đẩy sản xuất chăn nuôi, thực hiện tái đàn, tăng đàn lợn tại các hợp tác xã, trang trại, nông hộ; bảo đảm chăn nuôi theo vùng trọng điểm, chăn nuôi lớn xa khu dân cư...

Đồng thời, các địa phương phải thường xuyên rà soát số lượng tổng đàn lợn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng, cơ cấu và phát triển chăn nuôi từ nay đến cuối năm 2020 để bảo đảm cân đối cung - cầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tái/tăng đàn bảo đảm đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất giống, cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, bảo đảm số lượng, chất lượng con giống. Đặc biệt, việc mua giống lợn thực hiện tái đàn phải có nguồn gốc rõ ràng...  

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /