Hà Nội, ngày 13-07-2020

Gần 7.300 nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu ''Giỏi việc nước, đảm việc nhà''

26/06/2020 17:52 | 0

(NSHN) - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, ngày 26-6, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6B/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân, viên chức, lao động (giai đoạn 2010-2020); biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân nữ tiêu biểu.

10 năm qua, các cấp công đoàn quận Đống Đa đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết và phong trào thi đua, thu được nhiều kết quả khích lệ. Hằng năm, Liên đoàn Lao động quận hướng dẫn cơ sở tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo quan tâm tới đội ngũ cán bộ nữ trong công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ trẻ.

Trong 10 năm, 1.030 chị được giới thiệu cho Đảng, xem xét kết nạp 987 chị. Ngoài ra, toàn quận có 4.462 đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật do nữ giới chủ trì hoặc tham gia được nghiệm thu có kết quả tốt...

Cùng với đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Qua 10 năm triển khai thực hiện, hơn 8.000 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Lao động giỏi” cấp cơ sở; 538 tập thể, 7.291 nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã biểu dương 20 tập thể, 50 cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 6B/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ; biểu dương 20 tập thể, 80 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 50 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2020.

Nguyệt Ánh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /