Hà Nội, ngày 13-07-2020

Hơn 241.000 người dân được vay vốn chính sách

27/06/2020 17:37 | 0

(NSHN) - Ngày 27-6, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020. 

Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Chi nhánh thành phố Hà Nội đã được triển khai, thực hiện hiệu quả trên các mặt công tác. Chi nhánh đã triển khai có hiệu quả các phong trào: Thi đua củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Tiết kiệm và vay vốn; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Các cá nhân, tập thể của NHCSXH Chi nhánh thành phố Hà Nội được biểu dương, khen thưởng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đặc biệt, thông qua các phong trào, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tính đến tháng 6-2020, tổng nguồn vốn hoạt động tại chi nhánh đạt 9.539 tỷ đồng, tăng 4.801 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm 2015. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 9.481 tỷ đồng với hơn 241.000 khách hàng đang vay vốn, tỷ lệ tăng trưởng bình quân mỗi năm là 12,4%. Đặc biệt, chất lượng tín dụng thường xuyên được quan tâm, chú trọng. Tính đến nay, toàn chi nhánh có 11 đơn vị quận, huyện, thị xã không có nợ quá hạn.

Trong 5 năm qua, thông qua 16 chương trình tín dụng chính sách, chi nhánh đã giải ngân 17.583 tỷ đồng cho hơn 596.000 lượt hộ, góp phần giúp hơn 56.000 lượt hộ thoát nghèo; hỗ trợ, tạo việc làm cho gần 250.000 lao động; hỗ trợ xây mới, cải tạo gần 299.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và 4.069 căn nhà cho hộ nghèo; tạo điều kiện cho gần 18.000 lượt học sinh, sinh viên vay vốn phục vụ học tập…

Trong giai đoạn 2015-2020, Chi nhánh NHCSXH thành phố đã xây dựng được 353 cá nhân điển hình tiên tiến; đã có 2.042 lượt tập thể và 5.694 lượt cá nhân được khen thưởng từ cấp chi nhánh đến cấp trung ương. Đặc biệt, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /