Hà Nội, ngày 13-07-2020

Quận Nam Từ Liêm có tốc độ tăng trưởng 9,8%

29/06/2020 11:51 | 0

(NSHN) -  Trong 2 ngày 29 và 30-6, HĐND quận Nam Từ Liêm tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và xem xét một số nội dung trong thẩm quyền.

Quang cảnh kỳ họp HĐND quận Nam Từ Liêm.

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù thực hiện đồng thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 nhưng quận Nam Từ Liêm vẫn tăng trưởng kinh tế 9,8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 32% dự toán; chi ngân sách bảo đảm đúng chế độ, định mức. 

Quận đã duy trì phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh các vụ việc mới, duy trì có hiệu quả năm trật tự văn minh đô thị; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của thành phố...

Tại kỳ họp, HĐND quận Nam Từ Liêm quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết chuyên đề như: Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm; quyết toán thu, chi ngân sách; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020...

Nguyên Hoa
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /