Hà Nội, ngày 13-07-2020

Huyện Chương Mỹ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

30/06/2020 18:50 | 0

(NSHN) - Ngày 30-6, HĐND huyện Chương Mỹ khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ mười sáu, nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp.

6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 13.535 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch năm, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 258,6 tỷ đồng; tổng thu ngân sách huyện, xã ước thực hiện 1.952,3 tỷ đồng.

Toàn huyện đã gieo trồng vụ đông xuân được gần 13.000ha, đạt 55,1% kế hoạch năm; năng suất lúa xuân đạt 65,7 tạ/ha. Huyện đã đăng ký phấn đấu 2 xã Hoàng Văn Thụ và Tốt Động đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã Lam Điền, Quảng Bị, Hồng Phong đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

6 tháng cuối năm, huyện Chương Mỹ sẽ tăng cường công tác quản lý đất đai, tháo gỡ những vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở; cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; phê duyệt hồ sơ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Ngoài ra, huyện cũng tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo...

Tuấn Việt
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /