Hà Nội, ngày 13-07-2020

Phát triển chăn nuôi lợn tại 12 xã trọng điểm của huyện Phúc Thọ

01/07/2020 08:21 | 0

(HNM) - UBND huyện Phúc Thọ cho biết, huyện đã xác định được 12 xã chăn nuôi lợn trọng điểm trên địa bàn, gồm: Võng Xuyên, Sen Phương, Xuân Đình, Vân Nam, Vân Phúc, Hát Môn, Long Xuyên, Phụng Thượng, Phúc Hòa, Thọ Lộc, Tích Giang và Trạch Mỹ Lộc.

Với việc xác định các vùng chăn nuôi trọng điểm, huyện sẽ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung, xa khu dân cư; đồng thời khuyến khích các hộ dân ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong chăn nuôi.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã phát triển được các chuỗi chăn nuôi lợn sinh học, có truy xuất nguồn gốc, liên kết từ khâu chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm và đã phát triển đàn lợn nái sinh sản để chủ động giống phục vụ việc tái đàn. Đến thời điểm này, tổng đàn lợn của huyện Phúc Thọ đạt hơn 53.000 con, nuôi tại 1.926 hộ và 149 trang trại. Huyện Phúc Thọ phấn đấu đến cuối năm 2020, tổng đàn lợn phát triển đạt 65.000 con.

Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /