Hà Nội, ngày 13-07-2020

780 hộ nghèo và đối tượng chính sách của huyện Chương Mỹ được vay vốn ưu đãi

01/07/2020 08:24 | 0

(HNM) - Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chương Mỹ cho biết, đến nay, Phòng đã hoàn thành việc giải ngân 32 tỷ đồng cho 780 hộ nghèo và đối tượng chính sách ở 32/32 xã, thị trấn được vay vốn ưu đãi nhằm phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch Covid-19. 

Số vốn vay hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách trên được UBND thành phố Hà Nội phân bổ cho huyện Chương Mỹ. Trên cơ sở đó, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chương Mỹ đã tham mưu UBND huyện phân bổ vốn về các xã, thị trấn. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức bình xét cho vay công khai, đúng đối tượng thụ hưởng...

Sau gần một tháng triển khai, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chương Mỹ đã hoàn thành việc giải ngân với mức cho vay từ 20 triệu đến 100 triệu đồng/hộ, giúp các hộ khó khăn trên địa bàn huyện phục hồi sản xuất đạt hiệu quả khả quan.

Minh Đỗ
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /