Hà Nội, ngày 03-08-2020

Huyện Chương Mỹ triển khai hiệu quả 6 chương trình, đề án sản xuất tập trung

06/07/2020 07:53 | 0

(HNM) - UBND huyện Chương Mỹ cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, huyện đã triển khai 3 đề án, gồm: Sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tập trung, phát triển cây ăn quả chất lượng cao, phát triển cây chè chất lượng cao; 3 chương trình, gồm lúa hàng hóa chất lượng cao; phát triển chăn nuôi thủy sản tập trung xa khu dân cư, phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung chuyên canh.

Tổng kinh phí đầu tư các chương trình, đề án là 62,519 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 35,669 tỷ đồng.

Nhờ vậy, huyện Chương Mỹ đã có sản phẩm nông nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị và xây dựng được thương hiệu như: Rau an toàn Chúc Sơn, bưởi Chương Mỹ, gạo hữu cơ Đồng Phú, trứng gà sạch Tiên Viên… Đặc biệt, việc này cũng góp phần đưa tổng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp huyện Chương Mỹ trong 5 năm qua đạt 4.150 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 4,6%/năm.

Thanh Bạch
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /