Hà Nội, ngày 27-09-2020

2.250 nông dân Thủ đô được tập huấn phòng trừ dịch hại trên cây trồng

08/07/2020 06:48 | 0

(HNM) - Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, từ năm 2016 đến nay, Sở đã phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện Chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây lúa, cây màu với 75 lớp huấn luyện nông dân (61 lớp liên quan đến cây lúa, 10 lớp về cây ngô, 2 lớp về cây lạc, 2 lớp về cây đậu tương) cho 2.250 nông dân.

Theo Sở NN&PTNT, việc triển khai Chương trình phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây lúa, cây màu đã giúp giảm chi phí sản xuất tại từng khâu. Cụ thể, lượng giống sử dụng trung bình giảm từ 28kg/ha xuống còn 14kg/ha; phân đạm sử dụng trung bình từ 168kg/ha còn 110kg/ha (giảm 34%); tất cả mô hình phòng trừ dịch hại cơ bản giúp nông dân không phải phun thuốc trừ sâu và trừ bệnh; chi phí tưới nước mỗi vụ giảm trung bình 2 lần.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT đã tổ chức 4 mô hình (quy mô 50ha) về phòng trừ dịch hại tổng hợp, hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI). Nhờ vậy, diện tích ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến của các địa phương hàng vụ đều tăng.

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /