Hà Nội, ngày 27-09-2020

14.098 hộ được vay vốn chính sách khắc phục khó khăn do dịch Covid-19

11/07/2020 16:26 | 0

(NSHN) - Chiều 11-7, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. 

Quang cảnh hội nghị.

Tính đến hết tháng 6-2020, tổng nguồn vốn hoạt động tại Chi nhánh NHCSXH thành phố (Chi nhánh) đạt 9.722 tỷ đồng, tăng 1.765 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách thành phố đạt 3.551 tỷ đồng. Trong 6 tháng, Chi nhánh đã giải ngân 2.943 tỷ đồng với gần 72.000 lượt khách hàng được vay vốn, bằng 140% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách đạt 9.687 tỷ đồng với gần 246.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 1.775 tỷ đồng so với cùng kỳ... 

Đối với nguồn vốn UBND thành phố chuyển sang Chi nhánh để cho vay phục hồi sản xuất, khắc phục ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tính từ thời điểm được nhận vốn (ngày 6-5) đến cuối tháng 5-2020, Chi nhánh đã giải ngân hết 650 tỷ đồng cho 14.098 khách hàng vay vốn là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đối tượng chính sách khác gặp khó khăn do Covid-19 được gia hạn nợ, có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh... Đây thực sự là giải pháp đắc lực trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. 

6 tháng cuối năm, Chi nhánh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan tham mưu Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trên địa bàn Hà Nội; chủ động tham mưu UBND thành phố chuyển bổ sung vốn ủy thác để cho vay trên địa bàn năm 2020 và giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, Chi nhánh kịp thời nắm bắt, xử lý nợ đến hạn, không để phát sinh nợ quá hạn và tổ chức giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Đỗ Minh
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /