Hà Nội, ngày 27-09-2020

Hội Nông dân huyện Đan Phượng xây dựng 26 mô hình kinh tế tập thể

13/07/2020 07:26 | 0

(HNM) - Theo Hội Nông dân huyện Đan Phượng, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trong 5 năm (2015-2020), Hội đã có hơn 86.000 lượt hộ đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét hằng năm có 50-55% số hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Đặc biệt, Hội đã xây dựng được 26 mô hình kinh tế tập thể, trong đó có 13 mô hình điểm vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện và thành phố. Các mô hình kinh tế hộ nông dân trên địa bàn huyện đang hình thành, phát triển đa dạng ở tất cả lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề, kinh doanh, dịch vụ.

Điển hình như: Hợp tác xã Rau hữu cơ Cuối Quý mang lại lợi nhuận 500 triệu đồng/năm; mô hình bò thịt ở xã Thọ An thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 20-30 lao động địa phương; mô hình đưa cơ giới hóa đồng bộ trồng lúa trên đất hoang tại xã Tân Hội...

Minh Phú
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /