Hà Nội, ngày 27-09-2020

Huyện Ba Vì đẩy mạnh chăn nuôi gắn với liên kết chuỗi

13/07/2020 07:29 | 0

(HNM) - Theo UBND huyện Ba Vì, hiện nay trên địa bàn huyện có đàn gia cầm khoảng 5 triệu con, sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng là hơn 1.300 tấn/năm. Toàn huyện có 517 trang trại, trong đó chăn nuôi là 119 trang trại, thủy sản là 289 trang trại... 

Tuy nhiên, chăn nuôi theo mô hình trang trại trên địa bàn huyện Ba Vì còn gặp một số khó khăn về con giống, nguồn thức ăn, xây dựng chuỗi liên kết trong tiêu thụ sản phẩm, nên giá cả không ổn định. 

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các trang trại và hộ chăn nuôi, huyện Ba Vì đang phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân như: Gà đồi Ba Vì, trứng đà điểu Vân Hòa, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cá tại Hợp tác xã Đồng Tâm (xã Phú Đông), Hợp tác xã Tân Mai (xã Vạn Thắng)...

Thanh Bạch
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /